Elektroerozivna obrada menjača (zupčanika)

Ako tokom vožnje motora menjač izbaci iz brzine, to već nagoveštava problem sa zupčanicima da su oštećeni.
To se može rešiti kupovinom novog ili polovnog menjača, ili popravka metodom elektroerozivne obrade po znatnoj nižoj ceni što preporučujemo i radimo tu vrstu popravke.
Pružamo usluge izrade i obrade savremenom tehnologijom elektroerozije koja garantuje visoku preciznost i kvalitet konačnog izrada sa garancijom.
Elektroerozivna obrada je posebno pogodna i ekonomična kod obrade čelika velike tvrdoće i čvrstoće, ali i kod svih tvrdih metala. Pri tom, elektroerozijom se mogu obrađivati svi elektroprovodljivi materijali.
U obradi elektroerozijom Vam pružamo kvalitetnu uslugu sa izbalansiranom proizvodnošću, kvalitetom i tačnošću izrade. Postupak elektroerozije sam po sebi garantuje kvalitet.
Posle obrade postiže se visoka tvrdoća, otpornost prema habanju i koroziji.
Na mestima gde se ukopčavaju sa drugim zupčanikom imaju ukosenost pod uglom od 6 stepena.
O ukosavanje ima za cilj da kad se motor ubaci u brzinu - zupčanici se drže sami jedni za druge
da ne bi ispadali iz brzine.
Elektroerozivnu obradu vršimo i kod novog menjača da bi produžili vek trajanja.